Пропускане към основното съдържание

Публикации

Представени

УЛТРАС НОВЕЛА - ЧАСТ ВТОРА

ЧЕРВЕНО-БЯЛАТА ЗЕБРА от Давид Кото  ЧАСТ ВТОРА Стоях облегнат на колата ми, очаквайки автобуса, с който пристигаха моите ученици. Веднага забелязах , когато се появи капута Алекс.  -  Ей, Алекс, ела тук! – извиках му. По физиономията му разбрах, че знае много добре защо го викам.  -  Какво е станало с окото ти, защо е насинено? – попита ме той .  - Ти ми кажи. Седяхме мълчаливо известно време. Аз го гледах право в очите. Той мен – не. Въртеше си погледа на всички страни. Личеше си, че се чувства некомфортно.  -  Вчера бях на стадиона на Овиедо. За да намеря едно знаме и един шал, които ни откраднаха онези боклуци. Влезнах в тяхната стаичка, но не ги открих. Обаче знаеш ли какво открих? Отворих багажника и му показах горелката. Веднага пребледня. Явно не го очакваше. Вероятно глупакът беше забравил за този инструмент. Опита се да измънка нещо, но не му позволих.  -  Не беше единственото, което намерих. Намерих също и няколко отрепки, коит

Най-новите публикации

УЛТРАС НОВЕЛА - ЧАСТ ПЪРВА